Praha je starobylým univerzitním městem, které přitahuje nejenom turisty, ale i studenty. Vedle těch členů Mille Domi, kteří v Praze pracují již delší dobu, je část členů současným či bývalým pražským studentem. I díky této skutečnosti se skupinka počínaje jarem 2006 neustále obměňuje. Sbor se na svých vystoupeních prezentuje téměř vždy v jiné sestavě. Počet členů se pohybuje mezi 5 - 13.

Sbormistryně:

Noémi Bodnár (jaro 2006 – léto 2009)
Je kazatelem Maďarského reformovaného misijního sboru v Praze (listopad 2007 - červen 2009). Svá teologická studia započala v Komárně, v rámci stipendia pokračovala v nich v Bernu a v Lipsku, a zakončila je v Praze. V současnosti je kazatelem košického sboru Slovenské reformované křesťanské církve (obvykle slouží v misijním sboru městké části „Terasa“); je asistentkou odboru církevní hudby Slovenské reformované křesťanské církve; vyučuje náboženství na Gymnáziu a základní škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykem maďarským v Košicích a je členkou pěveckého sboru košického reformovaného sboru Laudate Dominum.

Krisztina Simon Szabó (léto 2009 – podzim 2013)
Krisztina žije v Praze od podzimu r. 2000. Je architektem, vysokoškolský diplom získala na fakultě architektury ČVUT v roce 2007. Diplom kantora získala na Celostátním kantorském kurzu v Komárně. Již od svých dětských let zpívala ve více pěveckých sborech – např. ve sboru Svazu mladých reformovaných Cantate Domino. Je zakládajícím členem Mille Domi. V současnosti je na mateřské dovolené.

 

Zsófia Major (od podzimu 2013)
Zsófia žije v Praze od září 2005. Je ekonomkou, absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Již od svých dětských let zpívala ve více pěveckých sborech, mezi jinými v dětském a dívčím sboru Gymnázia a základní školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykem maďarským v Košicích. Je zakládajícím členem Mille Domi.

 

Sbor vystupuje téměř pokaždé v jiném složení...

2006 (počátky...):

Dakos Denisza, Ficzere Gabriella, Ďuríšek Ferenc, Hlavács Pál, Leinveber Katalin, Kohút Judit, Majláth Marián, Major Zsófia, Szabó KrisztinaTóbiás Attila,  Ujlaki Zsófia

 

 

2007 (München):

Bodnár Noémi, Csendes Csaba, Ďuríšek Ferenc, Hlavács Pál, Leinveber Katalin, Kohút Judit, Major Zsófia, Szabó Krisztina, Tóbiás Attila

 

8. 4. 2008 (Maďarské kulturní středisko v Praze):

Bodák János, Bodnár NoémiBrecz Annamária, Dienes Kornélia, Ďuríšek Ferenc, Hlavács Pál, Leinveber Katalin, Kohút Judit, Major Zsófia, Soós Tímea Zsuzsanna, Szabó Krisztina, Ujlaki Zsófia

7. 11. 2009 (Maďarské kulturní středisko v Praze, „Dny maďarské kultury”):

Ádám Dávid, Bodák János, Dienes Kornélia, Ďuríšek Ferenc, Hlavács Pál, Kollár Katalin, Leinveber Katalin, Major Zsófia, Szabó Krisztina, Ujlaki Zsófia, Vass Ildikó 

30.5.2010. (HAGIBOR):

Bodák János, Dienes Kornélia, Ďuríšek Ferenc, Hlavács Pál, Juhász Norbert, Kollár Katalin, Leinveber Katalin, Lohner Orsolya, Major Zsófia, Szabó Krisztina, Szabó Ágnes, Újlaki Zsófia, Vass Ildikó

 

19.6.2011 (HAGIBOR):

Bodák János, Dienes Kornélia, Ďuríšek Ferenc, Hlavács Pál, Kollár Katalin, Leinveber Katalin, Major Zsófia, Szabó Krisztina, Szentandrási Virág, Újlaki Zsófia, Vass Ildikó

 

14.12.2013  (Maďarský institut, „Adventní večer”):

Bodák János, Dienes Kornélia, Ďuríšek Ferenc, Hlavács Pál, Kollár Katalin, Leinveber Katalin, Major Zsófia, Nagy Beáta, Vass Ildikó

 

 

9.12.2014  (Amper Café):

Bodák János, Cvancingerová Jana, Ďuríšek Ferenc, Hlavács Pál, Kollár Katalin, Leinveber Katalin, Major Zsófia, Nagy Beáta, Vass Ildikó

 
 

17.5.2014  (českobratrský kostel u Jákobova žebříku, koncert  „V Tobě je radost”):

Baltazár Zsófia, Bankó Tamás, Bodák János, Dienes Kornélia, Ďuríšek Ferenc, Hajas Mária, Hlavács Pál, Major Zsófia, Nagy Beáta, Székely Anita, Vass Ildikó

 

Říjen 2016 – členové sboru dle hlasů:

Sbormistryně: Major Zsófia
Soprán: Dienes Kornélia, Nagy Beáta, Tóth Julianna, Kazinczy Tímea
Alt: 
Kollár Katalin, Vass Ildikó
Tenor: Bodák János (buben)

Bas: Hlavács Pál

O historii sboru se podrobněji dočtete pod bodem Kronika ...

„Zpěv je nejkrásnější mluva.” (František Lýsek, hudební pedagog)